ekstra_Marc
ekstra_Casper
Hvorfor skal jeg uddanne mig til tagdækker, når jeg bare kan arbejde ufaglært på byggepladserne?

Som uddannet tagdækker har du et bredere kompetenceniveau og dermed større mulighed for at skabe dig en karriere. Derudover får du som uddannet tagdækker større sikkerhed i ansættelsen og bedre løn.
Hvor lang tid tager det at blive tagdækker?

Uddannelsen til tagdækker tager fra 3 år og 3 mdr. til 3 år og 9 mdr. inkl. grundforløb og veksler mellem skoleperioder og praktik i en virksomhed.
Hvordan, hvor og hvornår søger jeg om optagelse?

Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk.

Går du i 9. eller 10. klasse, kan din skole og din vejleder hjælpe dig med at søge om optagelse. Er du under 25 år, kan du også få hjælp hos Ungdommens Uddannelsesvejledning til at ansøge om optagelse – du kan finde dit nærmeste UU Center her www.uudanmark.dk/kontakt/uu-centre.

Ofte begynder uddannelsen løbende hen over året, og mange skoler optager også elever flere gange om året, så det kan være en god ide at kontakte skolen og høre nærmere om, hvornår du kan starte.
Hvordan er uddannelsen bygget op? Og hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som tagisolering, specialtagdækning, vejen som arbejdsplads, tegningsforståelse og arbejdsmiljø. Du skal også have fag som førstehjælp og informationsteknologi.

Uddannelsen til tagdækker hører under indgangen Bygge og Anlæg. Du kan begynde uddannelsen på tre forskellige måder:
• Du kan begynde med grundforløbet.
• Du kan begynde med praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver.
• Du kan tage uddannelsen via en ny mesterlære, hvor du det første år bliver oplært hos en mester - det vil sige, at skolen og mester sammen med dig udfærdiger et forløb, hvor parterne bliver enige om hvem der kan påtage sig de kompetencer du skal opnå inden 1. hovedforløb.
Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden relevant uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og aftales med den enkelte skole.
Hvor meget skal jeg gå i skole, og hvor meget skal jeg være i praktik?

Under hele uddannelsen veksler du mellem at skulle gå i skole og være i praktik. Fordelingen er ca. ¼ skoleperiode og ¾ praktikforløb.

Uddannelsens opbygning kan variere lidt fra skole til skole, da skolerne selv tilrettelægger forløbet.
Er det muligt at finde en praktikplads? Og hvordan finder jeg den?

Du skal selv finde en praktikplads, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Det kan være vanskeligt at finde en praktikplads, men der findes mange hjemmesider, hvor man kan finde råd og vejledning til at finde praktikplads. Derudover har du også mulighed for at komme i skolepraktik.

Læs om de forskellige praktikmuligheder i Sådan søger du praktikplads

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Guiden til praktikplads kan du få vejledning og hjælp til at finde din praktikplads.
Hvor kan jeg tage uddannelsen til tagdækker?

Du kan finde information om hvilke skoler, der tilbyder uddannelsen Du kan finde information om hvilke skoler, der tilbyder uddannelsen her.
Kan jeg tage hele uddannelsen samme sted?

Der er flere Erhvervsskoler, som tilbyder et grundforløb i Bygge og Anlæg, som kan være adgangsgivende til en praktikplads som tagdækker. Når praktikpladsen er i hus, skal du starte på et hovedforløb som tagdækker, som ikke udbydes af alle de samme Erhvervsskoler. Derfor kan det være nødvendigt at skifte skole undervejs i uddannelsen.
Får jeg løn eller SU under uddannelsen?

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft og får løn både i praktik- og skoleperioderne. Starter du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Har du ikke en uddannelsesaftale, kan du søge SU, hvis du er over 18 år.
Kan jeg videreuddanne mig?

Du kan videreuddanne dig til konstruktør samt få adgang til visse akademiske ingeniøruddannelser.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk, find din nærmeste erhvervsskole, læs vores interview med andre tagdækkerlærlinge eller få svar på eventuelle spørgsmål under spørgsmål og svar.